Comwell hotel Korsør historie

Historien om Comwell Korsør

Visionær siden 1648


Comwell Korsør ligger omkring Tårnborg Gods, som først optræder i historien i 1648, hvor godset opførtes som ladegård for Korsør Gods, indtil 1846 med navnet Dyrehovedgård. Sidebygningerne gik til ved en brand omkring år 1900. Tilbage står nu den nuværende fredede hovedbygning fra 1803, som hotellet ligger elegant bygget op omkring.

Hotellet blev bygget af Asger Mortensen i 1989 som Tårnborg Park Hotel. Asger Mortensen var en visionær og innovativ personlighed. Han satsede på kvalitet frem for kvantitet, og mange af hotellets oprindelige detaljer fungerer stadig i dag. Efter Asger Mortensens død i 1992 har hotellet haft flere ejere, indtil det i 1998 overgik til den nuværende ejerkreds.

Comwell overtog driften af Grand Park 01. januar 2012, og hotellet drives nu i samme selskab som Comwell Klarskovgaard. Comwell Korsør foretager hele tiden forbedringer og tilpasninger af værelser og faciliteter ud fra vores høje krav til komfort og design.